Gogle, peŁna wizja, szkŁa przezroczyste

GOGLE, PEŁNA WIZJA, SZKŁA PRZEZROCZYSTE